Impressionen aus Nordzypern
Home > G├╝zelyurt (Morphou) > Gemikonagi

IMG_2007.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi224 views
IMG_2004.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi208 views
IMG_2002.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi202 views
DSC05070.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi210 views
DSC05109.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi216 views
DSC05073.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi203 views
DSC05068.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi199 views
DSC05067.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi203 views
DSC05064.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi202 views
DSC05066.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi211 views
DSC05054.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi212 views
DSC05061.jpg
2013-09 - Ehemalige Kupfererz-Verladestelle in Gemikonagi278 views
79 files on 7 page(s) 5